Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

morrina

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaspontaneous spontaneous
morrina
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
morrina
3633 9902 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaPoranny Poranny
morrina
9427 056f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
morrina
morrina
5871 913d
Reposted fromdatass datass viakobiety kobiety

August 01 2018

morrina
5405 448e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
morrina
8563 e05a
Reposted fromloveandsex loveandsex viaCannonball Cannonball
morrina
1459 bd81 500
beksiński.
Reposted fromrol rol viaCannonball Cannonball
morrina
2821 b941 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
morrina
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viaCannonball Cannonball
morrina
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
morrina
2818 6b94 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
morrina
6743 c9e0
Reposted fromkaha kaha viaCannonball Cannonball
morrina
1722 41d0
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
morrina
3408 2449
Reposted fromdeathhorse deathhorse viaCannonball Cannonball
morrina
morrina
1395 25d8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaCannonball Cannonball
morrina
morrina
6641 9a0d 500
Reposted fromelegy elegy viakobiety kobiety
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl